Extra uitdaging

Het is belangrijk dat meerbegaafde leerlingen geprikkeld worden om te (blijven) leren en creatief te denken. Meerbegaafde kinderen die met buitensporig weinig inspanning binnen de basisschool functioneren, hebben zich vaak een eigen leerstijl aangemeten, die lang niet altijd functioneel is voor de langere termijn, bijvoorbeeld in het voortgezet onderwijs.
Onderwijs op De HarpoenHet kind is niet geconfronteerd met een gevoel van: dat kan ik niet, wat moet ik nu doen? Zonder deze ervaring (uiteraard op een gezonde manier gedoseerd) leert het kind zich nooit een eigen werkdiscipline aan en dit is nu juist zo belangrijk bij het zelfstandig werken in de hogere groepen en in het voortgezet onderwijs, waar de huiswerkattitude een belangrijk element in de succesformule is.

 

Uitgangspunt

Uitgangspunt voor goed onderwijs aan meerbegaafde kinderen is dat zij minder behoefte hebben aan een extensieve verwerking van reguliere lesstof. Ze hebben minder oefening nodig om zich nieuwe leerstof eigen te maken en de te maken leerstappen kunnen groter zijn dan bij andere leerlingen.

 

Verrijken en compacten

Dit impliceert dat er ingedikt kan worden op het gewone leerstofaanbod. Dit indikken (compacten) heeft tot gevolg dat er wekelijks op meerdere vakgebieden tijd vrij komt om aan verrijkingsmateriaal te besteden.

 

Binnen de constructie, waarbij gekozen wordt voor compacten en verrijken, is verrijkingsstof geen keuzewerk meer waarbij de leerling bepaalt of hij wel/niet een extra taak maakt als hij klaar is na het reguliere werk. Reguliere leerstof is geschrapt en verrijkingsstof komt er voor in de plaats. Zo gaat verrijking tot de gewone weektaak van deze leerling behoren.

 

Verrijking stuurt aan op een evenwichtig lesaanbod waarbij zowel kennis als vaardigheden worden aangeboden en de leerling leert leren.

 

Onderzoekend leren

Naast het compacten en verrijken, nemen de kinderen die daar voor in aanmerking komen deel aan Levelwerk.