Praktische informatie

Onder praktische informatie vindt u de schooltijden, de schoolvakanties, de protocollen en de officiële regels over de leerplicht, het verzuim en verlof. Tevens staat hier de informatie over het inschrijven op De Harpoen. Klik op de links hiernaast.