De brede school

Een brede school is een actief netwerk van organisaties uit verschillende sectoren rondom een of meer scholen die een bondgenootschap vormen voor een gemeenschappelijk doel:  de brede ontwikkeling van kinderen en jongeren, op school en in de vrije tijd.
Deze netwerken bieden nog meer kansen voor een zinvolle invulling van de buitenschoolse opvang. De naadloze overgang tussen de kinderopvang en school moet onder andere hierdoor gestimuleerd worden. Maar ook de participatie van alle leerlingen aan het sociale en culturele leven moet via de uitbouw van een brede school verhoogd worden. Als schakel tussen de school en haar netwerk, maken we het mogelijk dat het
schoolgebouw breed gebruikt wordt.

 

Wij werken nauw samen met Kinderdagopvang Baloe en de Brede school Wormerland om te zorgen voor een optimale opvang voor onze leerlingen.